Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong quản lý hoạt động liên kết đào tạo của Sở GD&ĐT Hà Nội

H. Nam  - Thứ sáu, 09/08/2019, 08:33 AM
Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo kết luận, Sở GD&ĐT Hà Nội quản lý chưa tốt hoạt động liên kết đào tạo đối với các cơ sở giáo dục có hoạt động trên địa bàn.

Ngày 8/8, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố kết luận thanh tra số 21/KLTTr (ký ngày 22/7) về việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo (LKĐT), cấp phát văn bằng chứng chỉ của Sở GD&ĐT Hà Nội. Tham dự buổi công bố kết luận thanh tra có Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng; Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Tống Duy Hiến; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại; đại diện lãnh đạo các phòng GD&ĐT cùng các cơ sở giáo dục liên quan đến công tác thanh tra trên địa bàn Thủ đô.

Theo kết luận thanh tra, Sở GD&ĐT Hà Nội chưa kịp thời tham mưu với UBND Thành phố Hà Nội về công tác quản lý hoạt động LKĐT trên địa bàn; Quản lý chưa tốt hoạt động LKĐT đối với các cơ sở giáo dục có hoạt động LKĐT trên địa bàn Thủ đô...

Thanh-tra02

Thanh tra Bộ GD&ĐT công bố kết luận thanh tra về việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ của Sở GD&ĐT Hà Nội. 

>>>Thanh tra chất lượng tuyển sinh tại ĐH Nội vụ Hà Nội, ĐH Lâm nghiệp và nhiều trường khác

Sau khi nghe kết luận thanh tra, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại chỉ ra những khó khăn trong công tác quản lý cũng như trách nhiệm, thẩm quyền về công tác quản lý LKĐT và cấp phép văn bằng chứng chỉ...

Thanh-tra01

Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra.

Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động LKĐT và cấp văn bằng chứng chỉ trên địa bàn Thành phố; Tổ chức kiểm tra trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan đến các thiếu sót, sai phạm trong kết luận Thanh tra. Đồng thời, báo cáo việc thực hiện Kết luận Thanh tra về Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 30.8.2019. Thanh tra Bộ GD&ĐT sẽ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT cũng như các cơ sở giáo dục liên quan theo quy định.

Cũng tại buổi làm việc, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội sớm tổ chức rà soát, thanh tra kiểm tra hoạt động các cơ sở giáo dục có mang tên trường quốc tế theo thẩm quyền, để phòng ngừa sự việc như đã xảy ra tại trường Gateway...

Bình luận