Thứ tư, 01/04/2020

thiết kế không gian sống

  • Xây nhà 3 tầng rộng hơn 200m2 từ 11 chiếc thùng container
    Tin tức 4 tháng trước

    Với thiết kế độc đáo từ 11 chiếc thùng container, ngôi nhà 3 tầng rộng hơn 200m2 do anh Will thiết kế và xây dựng được coi là cấu trúc container rộng nhất thế giới.