Thời gian nghỉ trưa có được tính vào giờ làm việc?

Thứ hai, 26/11/2018, 13:13 PM
Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

Ban đọc Nguyễn Văn Minh - Ninh Bình đặt câu hỏi: Công ty quy định, thời gian làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ 6), buổi sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 14h00 đến 17h30. Thời gian nghỉ trưa (từ 12h00 đến 14h00) không tính vào giờ làm việc. Nếu tính theo cách này, thời gian của người lao động tại công ty thực tế dài tới 9,5 giờ (từ 08h00 đến 17h30). Đề nghị luật sư tư vấn, quy định trên của Công ty có trái luật không?

tu van phap luat lao dong (23)

Luật sư Nguyễn Minh Hải - Công ty Luật TNHH Everest (Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198) trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của Bộ luật Lao Động năm 2012 (BLLĐ) có liên quan để tham khảo, như sau:

“Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần” (khoản 1 Điều 104).

"Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần ...” (khoản 2 Điều 104).

“NLĐ làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc” (khoản 1 Điều 108).

“Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, NSDLĐ quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động” (khoản 3 Điều 108).

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động, quy định:

1. Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do NSDLĐ quyết định” (khoản 1 Điều 5).

Thuật ngữ “làm việc liên tục 8 giờ” được hiểu là làm việc trong 8 giờ liên tục về mặt thời gian (bao gồm cả thời gian nghỉ trong ca được tính là thời giờ làm việc). Như vậy, NSDLĐ đã tính trừ 30 phút nghỉ giữa giờ vào thời gian làm việc 08 giờ làm việc liên tục, nên thời gian làm việc thực tế của NLĐ còn 7,5 giờ/ngày làm việc là đúng quy định. Thời gian nghỉ giải lao (ăn trưa) không tính vào giờ làm việc cũng là đúng với quy định của BLLĐ, bởi pháp luật hiện hành chỉ quy định về giới hạn thời giờ làm việc, không quy định thời điểm bắt đầu ca làm việc và kết thúc ca làm việc.

Bình luận