Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa to gió giật cấp 7 trên đất liền

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa to gió giật cấp 7 trên đất liền

Theo dự báo từ TTKTTV, bão số 3 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên tại Móng Cái (Quảng Ninh) đã có gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9).

Bão số 3 giật cấp 12, áp sát bờ biển từ Quảng Ninh đến Nam Định