Cảnh báo tia tử ngoại cao báo động tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh

Cảnh báo tia tử ngoại cao báo động tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh

Trong ngày 19/5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7-10 tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể người.

Chữa say nắng mùa hè hiệu quả bằng 5 bài thuốc dân gian dễ làm