Nắng nóng sắp đạt đỉnh, kéo dài đến ngày nghỉ lễ 30/4

Nắng nóng sắp đạt đỉnh, kéo dài đến ngày nghỉ lễ 30/4

Nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra nhiều nơi, TTKTTV đưa ra cảnh báo với người dân. Theo dự báo, tình trạng nóng nóng còn diễn ra ở nhiều nơi và kéo dài đến dịp nghỉ lễ 30/4.

Nắng nóng trên diện rộng, cắt điện luân phiên nhiều quận nội thành Hà Nội