Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới áp sát biển Đông, có thể thành bão số 9

Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới áp sát biển Đông, có thể thành bão số 9

Theo TTKTTV, áp thấp nhiệt đới đang có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ Tây Nam Bộ