Bão số 1 gây sóng cao 5 mét, biển Cà Mau đến Kiên Giang động dữ dội

Bão số 1 gây sóng cao 5 mét, biển Cà Mau đến Kiên Giang động dữ dội

Bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, gây sóng cao, biển động mạnh ở nhiều khu vực.

Bão số 1 giật cấp 12, áp sát đảo Thổ Chu, Kiên Giang