Tin thời tiết ngày 9/12: Bắc Bộ rét đậm rét hại, Nam Bộ nắng nóng

Tin thời tiết ngày 9/12: Bắc Bộ rét đậm rét hại, Nam Bộ nắng nóng

Tin thời tiết ngày 9/12 theo TTKTTV, Bắc Bộ duy trì rét đậm rét hại trong khi đó, nhiệt độ tại Nam Bộ khá cao, nắng nóng 33 độ C.

Bắc Bộ kết thúc nắng nóng như mùa hè, chuẩn bị đón rét đậm rét hại nhất từ đầu Đông