Thứ hai, 01/03/2021

Thông qua Quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng

Tin nhanh 1 tháng trước

Sáng 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua quy chế bầu cử của Đại hội.

Nguồn: TTXVN  
BÌNH LUẬN