Thu nhập từ thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân, BHXH?

PV (t/h)  - Thứ sáu, 08/01/2021, 10:21 AM
Tiền thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN), bảo hiểm xã hội (BHXH) không?
cong-nhan1

Với câu hỏi về khoản thu nhập từ thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN, theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập của người lao động (NLĐ) từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trong đó bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức.

Do đó, khoản thu nhập của NLĐ từ thưởng Tết là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.

Với câu hỏi khoản thu nhập từ thưởng Tết có phải đóng bảo hiểm xã hội thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH 2014, Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của NLĐ là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

Do đó, tiền thưởng Tết của NLĐ làm việc tại doanh nghiệp không được tính làm căn cứ để tính đóng BHXH bắt buộc.

Bình luận