Thứ trưởng Bộ Y tế: "Dân số phân bố hợp lý, gắn liền với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội"

Nam Anh  - Thứ năm, 24/12/2020, 19:25 PM
Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tuổi thọ trung bình tăng nhanh, mỗi cặp vợ chồng có 2 con đã trở thành chuẩn mực, lan tỏa, thấm sâu trong toàn xã hội.

Tại Hội thảo về Dân số và Phát triển hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết trong thời gian qua công tác dân số luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Cụ thể, quy mô dân số hiện nay khoảng gần 96,5 triệu người (2019), Tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công, tỉ lệ tăng dân số 10 năm qua (2009-2019) trong khoảng từ 1,05% – 1,15%/năm, mức sinh thay thế được duy trì suốt 14 năm qua.

Thu-truong02

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Hội thảo về Dân số và Phát triển hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam.

Từ năm 2007, nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng, cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh chiếm 68%. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,6 tuổi năm 2019, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em đều giảm mạnh.

"Tầm vóc, thể lực người Việt Nam có bước cải thiện. Dân số đã có sự phân bố hợp lý hơn, gắn với các quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các địa phương và đất nước", ông Nguyễn Trường Sơn nói.

Thu-truong03

 Chất lượng dân số tại Việt Nam được cải thiện về nhiều mặt, tuổi thọ trung bình tăng nhanh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức về dân số và kế hoạch hóa gia đình của các cấp, các ngành và toàn dân có bước đột phá. Hiện nay, mỗi cặp vợ chồng có 2 con đã trở thành chuẩn mực, lan tỏa, thấm sâu trong toàn xã hội. Dịch vụ dân số và kế hoạch hóa gia đình được mở rộng, chất lượng ngày càng cao…

Nhân Tháng hành động Quốc gia về Dân số, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp và giúp đỡ của các cấp các ngành, sự hưởng ứng của toàn xã hội, công tác dân số trong thời gian tới sẽ gặt hái được nhiều thành tích lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao chất lượng giống nòi và sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Bình luận