Doanh nhân văn hóa Vũ  Minh Châu: “Cả một cộng đồng khỏe thì sẽ có một Việt Nam phát triển”

Doanh nhân văn hóa Vũ  Minh Châu: “Cả một cộng đồng khỏe thì sẽ có một Việt Nam phát triển”

Những ai đã từng biết ông Châu đều hiểu rõ, ông làm thuốc không vì mục đích kinh doanh. Hơn 10 năm đầu tư phát triển Công ty Dưỡng dược Bảo Sinh

Bảo Tín Minh Châu ra mắt nhãn hàng kim cương thiên nhiên Forever One