3 đại diện thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa được vinh danh

3 đại diện thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa được vinh danh

Nhằm hưởng ứng và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa: Tổ chức Hội thi "Khéo tay hay làm" năm 2019