5 dấu ấn của Sữa cô gái Hà Lan sau hơn 22 năm có mặt tại thị trường Việt

5 dấu ấn của Sữa cô gái Hà Lan sau hơn 22 năm có mặt tại thị trường Việt

Không chỉ ghi dấu ấn bằng những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, sữa Cô gái Hà Lan còn chú trọng đến việc cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế hệ trẻ.

Sữa Cô Gái Hà Lan truyền cảm hứng cho các bạn trẻ