Masan tăng trưởng hơn 90% trong 9 tháng đầu năm và tự tin về đích kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Masan tăng trưởng hơn 90% trong 9 tháng đầu năm và tự tin về đích kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Masan tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận thuần của các lĩnh vực kinh doanh chính tăng trưởng hơn 90% trong 9 tháng đầu năm 2018 và tự tin về đích kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa