5 lý do để trở thành người mở hàng đầu năm

5 lý do để trở thành người mở hàng đầu năm

Nếu được các chủ doanh nghiệp, cửa hàng, cửa hiệu chọn làm người mở lộc khai xuân thì cũng là điều tốt đẹp nên đón nhận.

Khai lộc đầu Xuân, nhận lì xì may mắn từ Ngân hàng SHB