Đã đến lúc quản lý mỹ phẩm nhập khẩu không cần chứng chỉ CFS?

Đã đến lúc quản lý mỹ phẩm nhập khẩu không cần chứng chỉ CFS?

Tại Hà Nội, ngày 14/7/2020, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo về quản lý CFS mỹ phẩm trong bối cảnh mới. Chủ trì Hội thảo là Cục Quản lý Dược và Vụ Pháp chế( Bộ Y tế), tham dự có đại diện của các cơ quan quản lý bộ ngành như Công thương, Tài chính, Tài nguyên môi trường, VCCCI, các doanh nghiệp, hiệp hội mỹ phẩm...