Generali Việt Nam triển khai chiến lược nhân sự “Hơn cả một nơi làm việc”

Generali Việt Nam triển khai chiến lược nhân sự “Hơn cả một nơi làm việc”

Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (“Generali Việt Nam”) vừa triển khai “Hơn cả một nơi làm việc”, chiến lược nhân sự với mục tiêu trọng tâm là xây dựng Generali Việt Nam trở thành nhà tuyển dụng hàng đầu ngành bảo hiểm tài chính.

Generali Việt Nam khai trương trụ sở mới tại Tp. HCM