Vinamilk trúng thầu 20.000 tấn đường hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 2018

Vinamilk trúng thầu 20.000 tấn đường hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 2018

Kết quả đầu giá đường tinh là 15 thương nhân tham gia đấu giá có hồ sơ hợp lệ. Hai thương nhân bỏ giá không hợp lệ. 8 thương nhân trúng đấu giá, trong đó có Vinamilk.

Doanh nghiệp ngoại tranh mua cổ phiếu Vinamilk