Vingroup sản xuất máy thở và máy đo thân nhiệt

Vingroup sản xuất máy thở và máy đo thân nhiệt

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng, ngày 3/4/2020 Tập đoàn Vingroup công bố quyết định triển khai việc sản xuất máy thở các loại (Xâm nhập và Không Xâm nhập) và máy đo thân nhiệt nhằm cung ứng cho thị trường Việt Nam.

Vingroup tài trợ 20 tỷ đồng cho nghiên cứu chống virus Corona