Tỷ phú Brad Sugars - Ấn tượng đẹp tại 'The millionaire tour 2017'

Tỷ phú Brad Sugars - Ấn tượng đẹp tại "The millionaire tour 2017"

Gần 3 h đồng hồ xuyên suốt một mình “chiếm lĩnh” diễn đàn, Bard Sugars chỉ dừng lại ít phút ngắn ngủi chỉ để: Uống nước.