Thuốc kích thích sinh trưởng COLYNA 200TB: Gia tăng năng suất, nâng cao chất lượng

Thuốc kích thích sinh trưởng COLYNA 200TB: Gia tăng năng suất, nâng cao chất lượng

Đối với các chất điều tiết sinh trưởng thực vật phải tùy theo mục đích, tùy theo từng loại cây trồng, tùy theo giai đoạn sinh trưởng cây trồng mà có liều lượng sử dụng.

Nông dược HAI ra mắt sản phẩm diệt muỗi tác dụng “3 trong 1”