Phụ nữ hiện đại và động lực để biến gánh nặng bếp núc trở thành niềm vui mỗi ngày

Phụ nữ hiện đại và động lực để biến gánh nặng bếp núc trở thành niềm vui mỗi ngày

Nhằm động viên phụ nữ có thể phát huy hết tiềm năng, HLHPN đã đồng hành cùng nhãn hàng Maggi tổ chức ngày hội đồng hành cùng người phụ nữ hành cùng người phụ nữ hiện đại.

Maggi giới thiệu bộ sưu tập ý tưởng biến táu món ngon mỗi ngày