“Một dịch vụ, vạn điểm đến” với Hội viên cao cấp của MobiFone

“Một dịch vụ, vạn điểm đến” với Hội viên cao cấp của MobiFone

Tổng công ty Viễn thông MobiFone thông báo triển khai chương trình ưu đãi nghỉ dưỡng hè 2017 dành cho Hội viên chương trình Kết nối dài lâu của MobiFone trên phạm vi toàn quốc.