Đại sứ quán Đan Mạch giới thiệu Công nghệ Bơm của Đan Mạch 

Đại sứ quán Đan Mạch giới thiệu Công nghệ Bơm của Đan Mạch 

Sáng nay, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch đã tổ chức Triển lãm giới thiệu Bơm và Công nghệ Bơm của Đan Mạch.

Người dân Thụy Điển, Đan Mạch không màng nhà lầu, xe hơi vẫn hạnh phúc