Cần Thơ: Đầu tư mạnh để “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng”

Cần Thơ: Đầu tư mạnh để “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng”

Sau 2 năm thực hiện đền án "Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng", chính quyền đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng CSHT du lịch, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách.

Tăng cường tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa tại chợ nổi Cái Răng