Nestlé Việt Nam được tặng Bằng khen vì thành tích phát triển nông nghiệp bền vững

Nestlé Việt Nam được tặng Bằng khen vì thành tích phát triển nông nghiệp bền vững

10 năm qua, Nestlé Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác công và tư tại Việt Nam tăng cường liên kết chuỗi, gia tăng giá trị cho hạt cà phê Việt Nam

Thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng với sữa nước ít đường của Nestlé