SHB đi đầu thực hiện dịch vụ Thu nộp thuế Hải quan điện tử 24/7

SHB đi đầu thực hiện dịch vụ Thu nộp thuế Hải quan điện tử 24/7

Nhằm đơn giản hoá và giảm thiểu thủ tục hành chính, từ ngày 5/10/2018, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức triển khai dịch vụ Thu nộp thuế Hải quan điện tử 24/7

 Ngân hàng SHB khai trương chi nhánh tại Sơn La
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam