Thứ hai, 01/06/2020

tìm lại cảm giác

  • Quay lại với người cũ nên hay không cần trả lời 2 câu hỏi này
    Gia đình 1 tuần trước

    Bạn cần phải xác định rõ động cơ muốn quay lại với người cũ là gì, người yêu cũ thật sự quan trọng với bạn, bạn không thể sống thiếu họ hay chỉ vì bạn sợ cô đơn, muốn tìm lại cảm giác xưa.

  • Mất hứng vì một lần sa ngã
    Gia đình 2 năm trước

    Anh Lê Vương Hà (TP. HCM) cho biết, anh không thể nào có cảm hứng với vợ sau khi “tình một đêm” với một người phụ nữ mà anh gặp trong tiệc rượu.