24.000 người đang cách ly chống dịch COVID-19

24.000 người đang cách ly chống dịch COVID-19

Đến nay đã 19 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Hiện có hơn 24.000 người đang cách ly chống dịch

Việt Nam chữa khỏi 941 bệnh nhân COVID-19