Bộ Y tế sẵn sàng phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Bộ Y tế sẵn sàng phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ Trưởng Lê Quang Cường đã có buổi làm việc với TP Đà Nẵng về công tác y tế sẵn sàng phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 vào ngày 28/9.

Chủ tịch nước gửi thư biểu dương Đà Nẵng tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC