Diễn biến dịch Covid-19 ngày 22/2: Thanh Hoá đề nghị công bố hết dịch

Diễn biến dịch Covid-19 ngày 22/2: Thanh Hoá đề nghị công bố hết dịch

Sở Y tế Thanh Hóa có công văn gửi lãnh đạo tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Y tế công nhân hết dịch Covid-19 tại Thanh Hóa.

Giáo sư 90 tuổi mở lớp học trực tuyến giữa mùa dịch Covid-19