Biển số xe ô tô sẽ được chia thành 5 nhóm để đấu giá

Biển số xe ô tô sẽ được chia thành 5 nhóm để đấu giá

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Đề án cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá đã được Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ.

Biển số xe 'Quái thú' của Tổng thống Mỹ mang thông điệp gì?