Gặp mặt tuyên dương các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú tỉnh Hải Dương năm 2019

Gặp mặt tuyên dương các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú tỉnh Hải Dương năm 2019

Năm 2019, tỉnh Hải Dương có 2 nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 5 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Hải Dương lung linh trong đêm nghệ thuật “Ánh sáng Thành Đông”