120 trường hợp cách ly Covid-19 tại Lạng Sơn được về nhà

120 trường hợp cách ly Covid-19 tại Lạng Sơn được về nhà

Tất cả 120 trường hợp sau thời gian cách ly, theo dõi đều có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện trở về sinh hoạt tại gia đình và cộng đồng.

Thanh Hóa không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19, 75 người cách ly theo dõi