Giả danh cơ quan tư pháp gọi điện lừa hơn 67 tỷ đồng trong 3 tháng

Giả danh cơ quan tư pháp gọi điện lừa hơn 67 tỷ đồng trong 3 tháng

Các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng chỉ định với lý do xác minh nguồn tiền, phục vụ điều tra và chiếm đoạt.

Hà Nội: Đặt mua số hiệu, mạo danh công an để "xin" xe vi phạm