Ông Hoàng Trung Hải bị đề nghị kỷ luật

Ông Hoàng Trung Hải bị đề nghị kỷ luật

Ông Hoàng Trung Hải (Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó thủ tướng) bị đề nghị kỷ luật vì có vi phạm, khuyết điểm liên quan dự án TISCO II.

Xem xét kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải