Bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông: Luôn nỗ lực chăm sóc tốt sức khỏe người bệnh

Bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông: Luôn nỗ lực chăm sóc tốt sức khỏe người bệnh

Đội ngũ điều dưỡng Bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông đã luôn nỗ lực vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức chuyên môn với thái độ giao tiếp ứng xử, quan tâm, chăm sóc người bệnh

Tôn vinh công đoàn tiêu biểu và sáng kiến sáng tạo ngành Y tế Thủ đô