Thanh Hóa: Bắt giữ 10 đối tượng đánh liêng ăn tiền

Thanh Hóa: Bắt giữ 10 đối tượng đánh liêng ăn tiền

Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa phá sới bạc bắt giữ 10 đối tượng và thu trên chiếu bạc gần 130 triệu đồng.

Trưởng Công an TP. Thanh Hóa bị tước quân tịch Công an nhân dân
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam