1.900 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

1.900 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

Thông tin tại buổi họp báo về Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 vào chiều 17/11 cho thấy, sẽ có 1.600 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời tham dự đại hội.

Đưa 7 trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao về Ủy ban Dân tộc