Đổ xô đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ

Đổ xô đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ

Những ngày gần đây, nhiều gia đình tại Hải Dương đưa con đến tiêm tại các phòng tiêm chủng dịch vụ trong tỉnh.

Tiếp tục sử dụng vaccine ComBe Five trong chương trình tiêm chủng mở rộng
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam