Ông Nguyễn Thanh Liêm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội

Ông Nguyễn Thanh Liêm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 3/8/2020 bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội.