Generali Việt Nam ra mắt phim âm nhạc Sống Như Ý phiên bản Tết 2021

Generali Việt Nam ra mắt phim âm nhạc Sống Như Ý phiên bản Tết 2021

Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (“Generali Việt Nam”) đã giành chiến thắng tại hạng mục “Chiến dịch Tiếp thị của Năm” do InsuranceAsia News (Tạp chí Bảo hiểm Châu Á) trao tặng.

Generali Việt Nam khai trương trụ sở mới tại Tp. HCM