Thừa Thiên Huế có 13 đối tượng F2 và F3 của ca nghi mắc Covid-19 ở TP. HCM

Thừa Thiên Huế có 13 đối tượng F2 và F3 của ca nghi mắc Covid-19 ở TP. HCM

Qua rà soát bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xác định có 1 trường hợp F2 và 12 trường hợp F3 liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 ở TP.HCM.

Thêm 7 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh