Thanh Hóa: Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng xã và em gái lập hồ sơ khống rút 22 tỷ đồng

Thanh Hóa: Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng xã và em gái lập hồ sơ khống rút 22 tỷ đồng

Anh trai là Chủ tịch HĐQT và em gái là Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Vân Sơn (Triệu Sơn – Thanh Hóa) đã cấu kết, lập hồ sơ khống rút 22 tỷ đồng.

Khởi công đường giao thông gần 80 tỷ đồng chào mừng ĐH Đảng bộ huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa