4 ca mắc mới COVID-19 tại TP. HCM, Quảng Ngãi và người nhập cảnh

4 ca mắc mới COVID-19 tại TP. HCM, Quảng Ngãi và người nhập cảnh

Thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong số này có 2 ca liên quan đến Đà Nẵng (TP. Hồ Chí Minh 1, Quảng Ngãi 1) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình.

Thêm 28 ca mắc COVID-19, Việt Nam có 586 ca bệnh