Thư chúc Tết Mậu Tuất 2018 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thư chúc Tết Mậu Tuất 2018 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Năm mới, xuân về, mỗi người Việt Nam hãy phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, thi đua giành nhiều thắng lợi mới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC