Hàng loạt doanh nghiệp dược phẩm 'dính' phạt của Thanh tra Bộ Y tế

Hàng loạt doanh nghiệp dược phẩm "dính" phạt của Thanh tra Bộ Y tế

Hàng loạt doanh nghiệp dược phẩm "dính" sai phạm bị Thanh tra Bộ Y tế ra quyết định xử phạt.

Bộ Y tế xử phạt hai doanh nghiệp dược do vi phạm về kinh doanh thuốc