Thời điểm lý tưởng để nhảy việc, kinh nghiệm của những người đi trước

Thời điểm lý tưởng để nhảy việc, kinh nghiệm của những người đi trước

Nếu bạn đang có ý định nhảy việc thì điều trước tiên hết bạn nên cân nhắc đó là: khoảng thời gian nào sẽ thích hợp nhất cho dự định của bạn.

Tuổi trẻ ngại gì nhảy việc?