Thủ tướng Chính phủ: “Thời kỳ kỷ nguyên số, báo chí cần hiện đại hóa phương thức tác nghiệp'

Thủ tướng Chính phủ: “Thời kỳ kỷ nguyên số, báo chí cần hiện đại hóa phương thức tác nghiệp"

Trong buổi tiếp Đoàn các hãng thông tấn tham dự OANA lần thứ 44, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thời kỳ kỷ nguyên số, báo chí cần hiện đại hóa phương thức tác nghiệp.

OANA 44: Chinh phục công chúng bằng sức mạnh thông tin chính thống