Lũ lụt nghiêm trọng nhất 2 thập kỷ tại Trung Quốc gây thiệt hại 3,6 tỷ USD

Lũ lụt nghiêm trọng nhất 2 thập kỷ tại Trung Quốc gây thiệt hại 3,6 tỷ USD

Khu vực miền nam Trung Quốc đang trải qua tình trạng lũ lụt được đánh giá nghiêm trọng nhất trong 2 thập kỷ trở lại đây.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm vùng lũ lụt huyện Thạch Thành - Thanh Hóa