Kết quả Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp APEC (CSOM)

Kết quả Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp APEC (CSOM)

Trong hai ngày họp, các quan chức cao cấp APEC đã tổng kết toàn bộ các hoạt động của hơn 50 ủy ban, nhóm công tác của APEC trong năm 2017 nhằm triển khai chủ đề năm APEC

Diễn biến ngày họp thứ hai Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC