Hình ảnh đáng nhớ về Apec 2017

Hình ảnh đáng nhớ về Apec 2017

APEC 2017 đã khép lại bằng cuộc họp báo chiều 11-11. Đà Nẵng, thành phố năng động của miền Trung, đã vẫy tay chào các đoàn chuyên cơ.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 chính thức khai mạc