Tin thêm về vụ nổ ở Bắc Ninh

Tin thêm về vụ nổ ở Bắc Ninh

Bệnh viện Việt Đức vừa có thông tin chính thức về tình hình sức khỏe bệnh nhân Đặng Thị Thắm trong vụ nổ ở Bắc Ninh.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Tạm giữ chủ kho phế liệu để điều tra