Dấu ấn trên bàn tiệc APEC

Dấu ấn trên bàn tiệc APEC

Đây là buổi quy tụ "anh em bốn bể là nhà" như lời phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, là dịp giới thiệu nét đẹp của đất nước và con người Việt Nam.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 chính thức khai mạc