Sinh viên ngành CNTT được nhận 18 tỷ đồng học bổng trong năm học từ 2018 – 2020

Sinh viên ngành CNTT được nhận 18 tỷ đồng học bổng trong năm học từ 2018 – 2020

Sinh viên ngành CNTT sẽ được nhận 18 tỷ đồng học bổng trong năm học từ 2018 – 2020 theo chương trình tài trợ của Samsung Việt Nam.

Nhân viên nữ mang thai và nuôi con nhỏ của Samsung có “Mommy room” riêng