Sở Y tế Hà Nội đình chỉ Phòng khám đa khoa Hoàng Mai

Sở Y tế Hà Nội đình chỉ Phòng khám đa khoa Hoàng Mai

Sở Y tế Hà Nội đang xem xét để thu hồi giấy phép hoạt động PKĐK V.L nằm trên đường Giải Phóng và đình chỉ PKĐK Hoàng Mai.

Phòng khám Đa khoa Hoàng Mai, Hà Nội: Mạo danh đóng dấu bác sĩ, hoạt động vượt quá giới hạn?