Thông báo đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thông báo đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ LĐTB&XH vừa ban hành quyết định cho phep đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với Công ty CP nguồn nhân lực VINAMOTOR

Công ty XKLĐ Sao Vàng thu phí “vượt ngưỡng” trái quy định