Thứ năm, 27/02/2020

TMV Khaan International Clinic

  • Thấy gì từ những khách hàng 'gặp nạn' ở TMV Khaan International Clinic
    Bạn đọc 1 tháng trước

    Khách hàng đã phải thốt lên rằng xin đừng giao tính mạng cho TMV Khaan International Clinic, bởi nhiều người đã "gặp nạn" khi chọn cơ sở này để làm đẹp.