Thứ hai, 24/02/2020

tờ tiền bị đánh cắp

  • Tìm thấy kỷ vật của người cha quá cố nhờ bài đăng trên Facebook
    Gia đình 2 tháng trước

    Một người phụ nữ Malaysia đã nghĩ kỷ vật từ người cha quá cố của cô đã bị mất mãi mãi cho đến khi cô nhìn thấy nó trong một bài đăng trên Facebook.