Thứ ba, 10/12/2019

toàn bộ lễ cưới Ông Cao Thắng Đông Nhi