Thứ hai, 01/06/2020

Trần Quốc Phong

  • Cựu chiến binh viết hàng trăm bức thư tình gửi vợ từ chiến trường
    Gia đình 1 tuần trước

    Cựu chiến binh Trần Quốc Phong cho biết, những năm tháng ông ở chiến trường chính những bài thơ, lá thư tay là sợi dây liên lạc duy nhất để ông gửi gắm yêu thương về hậu phương.