Thứ hai, 01/06/2020

triết lý sống

  • Người Nhật làm thế nào để hạnh phúc?
    NGẪM 1 tuần trước

    Đất nước Nhật bản được cho là một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Để có được cuộc sống đó, người Nhật luôn tuân thủ một số nguyên tắc và quan niệm.

  • Thế giới là địa ngục hay thiên đường, vàng là bụi hay bụi chính là vàng?
    NGẪM 5 tháng trước

    Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sinh một đạo lý ở đời, thế giới là địa ngục hay thiên đường, vàng là bụi hay bụi là vàng, đều phụ thuộc vào cách nhìn của chúng ta.