Thứ hai, 30/03/2020

trợ cấp thai sản

  • Lao động nữ được hưởng trợ cấp thai sản như thế nào?
    Bạn đọc 2 tháng trước

    Luật BHXH năm 2014 quy định, lao động nữ khi sinh con sẽ nhận được tối đa 3 khoản tiền: Trợ cấp 1 lần; thai sản và dưỡng sức.

  • Quyền lợi của lao động nữ khi mang thai
    Bạn đọc 1 năm trước

    Khác với lao động nam giới về sinh lý và sức khoẻ, nên doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ cần lưu ý, nhất là khi có lao động nữ đang mang thai.