Thứ tư, 12/12/2018 23:54:50

Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tin tức 2 tháng trước

Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 26/9/2018, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

BÌNH LUẬN