Thứ sáu, 26/04/2019 22:47:34

trứng gà sống

  • Thịt gà và trứng gà có được mang lên máy bay không?
    Sống + 1 tháng trước

    Nhiều người thắc mắc thịt gà, trứng gà sống và thịt gà sống có được phép đem lên máy bay hay không? Hãy đọc bài viết sau để có câu trả lời: