Thứ bảy, 22/02/2020

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)

  • Hưởng ứng Ngày trái đất 2019: Chạy vì thế giới không rác thải
    Tin tức 10 tháng trước

    Sáng nay, 20/4/2019 tại khu vực số 2 đường Lê Thái Tổ, Hà Nội đã diễn ra Chương trình hưởng ứng Ngày Trái đất 2019 với chủ đề “Vì một thế giới không rác thải.