Những tiết lộ bất ngờ về số phận Táo quân 2019

Những tiết lộ bất ngờ về số phận Táo quân 2019

Táo quân 2019 chưa có kịch bản cụ thể cũng chưa lên lịch tập luyện nhưng số phận Táo quân 2019 đã được tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ.

Xuân Bắc, Tự Long họp bàn kịch bản Táo quân 2019