Thứ ba, 10/12/2019

Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị XH ở Việt Nam

  • Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam
    Tin tức 5 tháng trước

    Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài viết về truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, XH